Noia e Lousame celebraron os seus plenos de organización

0

Bisbarra, 6 de xullo do 2019 – Noia e Lousame celebraron os seus plenos de organización co que quedan constituídas por completo ambas as dúas corporacións.

Os plenos de organización asignaron no caso de Noia 4 dedicacións exclusivas e dous cargos de confianza mentres que no de Lousame a alcaldesa terá unha dedicación exclusiva e os tenentes de alcalde dúas parciais.

Noia

O Concello fixou tamén os plenos ordinarios os últimos xoves de cada mes ás 21:00 horas, o que supón un cambio con respecto á pasada lexislatura, que tiñan lugar ás 20:30 horas. Isto é así porque o grupo de Goberno aceptou unha petición da Marea de Noia para facilitar a asistencia dunha das súas concelleiras.

As áreas de Goberno quedan do seguinte xeito:

Santiago Freire Abeijón, alcalde

María Luísa Villar Ageitos, primeira tenente de alcalde e concelleira de Servizos Sociais, Benestar e Igualdade

Julio Bustelo Castaño, segundo tenente de alcalde e concelleiro de Medio Rural e Mariño, Casco Histórico, Patrimonio, Policía Local, Seguridade Cidadá e Viaria.

José Pérez Martínez, terceiro tenente de alcalde e concelleiro de Turismo e Cultura

Ángela Neri Arufe, tenente de alcalde e concelleira de Persoal, Participación Cidadá, Eventos, Emprego e Relacións Veciñais.

Juan Ramón González Oviedo, tenente de alcalde e concelleiro de Servizos e Ornato Público e Protección Civil.

Mariola López Cierto, Parques e Xardíns, Comercio e Hostalería, Promoción Institucional e Ensino.

Martín Fernández Godón, concelleiro de Urbanismo, Obras e Medio Ambiente.

Laura Salgado García, concelleira de Economía e Facenda, Deportes e Xuventude e Novas Tecnoloxías.

Dedicacións e postos de confianza

As dedicacións e os cobros por asistencia a órganos colexiados centraron gran parte do debate desta mañá. Así, o alcalde de Noia, Santiago Freire, confirmou que non percibirá dedicación exclusiva esta lexislatura, quedando conformadas catro dedicacións exclusivas de 25.662 euros brutos anuais cada unha para os concelleiros/as María Luís Villar, Mariola López Cierto, Martín Fernández Godón e Laura Salgado García.

A proposta foi aprobada cos votos a favor de PP, PSOE e Noia, e coas 3 abstencións da Marea e do BNG. Os grupos da oposición non cuestionaron nin a composición nin a contía das dedicacións, se ben coincidiron en demandar que o alcalde tomase unha dedicación exclusiva. Unhas peticións que o alcalde agradeceu, se ben lamentou que “despois se saquen panfletos aos veciños cuestionando eses soldos”.

Máis debatido estivo a aprobación da contratación de dous postos de persoal eventual para actuar como secretario/a de Gabinete de Alcaldía e asistente de Gabinete do Goberno, ambas por 22.041,62 euros brutos anuais. O acordo saíu adiante cos votos a favor de PP e NOIA, e cos votos en contra de PSOE, Marea e BNG.

O voceiro do BNG, Ricardo Suárez, cuestionou que “as funcións e requisitos deses dous postos non están ben explicados”, mentres que o voceiro da Marea, Manuel Seijas, indicou que “preferiríamos que fose alguén elixido pola cidadanía, porque non sabemos quen son”. Pola súa banda, o voceiro socialista, Sergio Campos, considerou que “estes postos deberían ser cubertos por persoal propio da casa”.

Santiago Freire explicou que “no último mandato non existiu secretaria de Alcaldía” e amosouse convencido de que esta nova estrutura “vai mellorar a atención que se presta aos veciños dentro duns gastos racionais, equiparables ou por debaixo dos de outros mandatos anteriores”.

Asistencias

Outro punto de debate foron as contías por asistencia a órganos colexiados, fixados en 150 euros para os Plenos e Comisión de Coordinación da Xestión Municipal; e 60 euros por asistencia a Comisiones, Xuntas de Goberno Local e Xunta de Voceiros. Unhas contías aprobadas cos votos a favor do PP e NOIA, a abstención do BNG e os votos en contra de PSOE e Marea.

En canto ao resto da sesión, quedaron conformadas 5 comisións informativas, cuxa periodicidade dependerá do que teñan que informar ao Pleno:

Economía, facenda, comercio, promoción económica e asuntos xerais

Medio Ambiente, medio rural, ornato, seguridade, tráfico e protección civil

Benestar, servizos sociais, igualdade, ensino, cultura, turismo e deporte

Casco histórico

PXOM (ata a súa aprobación)

Todas elas estarán presididas polo alcalde de Noia e composta por 4 concelleiros do PP (presidente incluído), 2 do PSOE, 1 da Marea, 1 do NOIA e 1 do BNG. A periodicidade da Xunta de Voceiros será mensual.

Lousame

O pleno de Lousame tivo como primeiro punto de debate a periodicidade das sesións, xa que tanto PSOE como BNG pedían que a periodicidade pasase a ser mensual. Porén, o grupo de Goberno mantivo a súa decisión de que as sesións ordinarias se celebren o último venres dos meses impares, sendo a primeira sesión desta lexislatura a do mes de setembro. Ante a petición do voceiro do BNG de que as sesións fosen mensuais “porque é a forma para que poidamos traer iniciativas os grupos políticos que non podemos levar ao plenos extraordinarios”, a alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, lembrou que “aquí incluso se permitiron rogos e preguntas nos plenos extraordinarios pero quedou suspendido. Non foi pola miña vontade pero así vai seguir sendo”, indicándolle ao concelleiro nacionalista que “pode presentar escritos dirixidos á Alcaldía sempre que o considere oportuno e se lle dará resposta o máis axiña posible”.

Dedicacións

O pleno aprobou, os 7 votos a favor do PP e as 4 abstencións dos grupos da oposición, tres dedicacións para o grupo de Goberno: unha exclusiva de 40.000 euros brutos anuais para a alcaldesa Teresa Villaverde e dúas parciais, de 16.800 euros para o primeiro e a segunda tenentes de alcaldesa, Ramón Martínez e Silvia Agrafojo. Unhas retribucións que, no caso de Silvia Agrafojo, non comezará a percibir ata o vindeiro 1 de xaneiro de 2020.

En canto ás retribucións por asistencia a órganos colexiados serán: 100 euros por asistencias a Pleno e 90 euros por asistencias a Xuntas de Goberno Local, Comisións, Mesas de Contratación e Xunta de Concelleiros. Unhas cantidades aprobadas cos votos a favor do PP e as abstencións da oposición.

O outro punto foi a asistencia a órganos colexiados, concretamente á Asemblea da Mancomunidade Serra do Barbanza xa que o BNG rexistrou unha emenda na que pedía que o posto fose asignado ao BNG e non ao grupo mixto, alegando que se concelleiros dos outros dous grupos se pasaban ao grupo mixto, podía perder esa representatividade. Dende Secretaría explicaron que o nomeamento do representante se debe facer nos próximos 5 días hábiles e que, de pasar o que dicía o voceiro do BNG, non poderían anular dito nomeamento, polo que entendeu que non era preciso incluír ese cambio xa que era pouco probable que nos próximos 5 días fosen abandonar os seus postos dous concelleiros doutros grupos.

Finalmente, a a alcaldesa de Lousame deu conta dos nomeamentos xa adiantados no BOP da pasada semana, como a composición da Xunta de Goberno Local cos tres tenentes de alcaldesa: Ramón Manuel Martínez Rial, Silvia Agrafojo Filgueira e José Antonio Ces Barreiro. A nova estrutura do Goberno queda organizada en 9 grandes áreas, das que Villaverde asumirá as competencias propias da Alcaldía, Urbanismo, Persoal, Economía e Facenda e Tramitación Administrativa. As outras 5 áreas de xestión serán asumidas polos tenentes de alcaldesa:

–          Ramón Manuel Martínez Rial, concelleiro-delegado de Obras Públicas, Servizos Públicos, Alumeados e Telecomunicacións, Infraestruturas Viarias, Seguridade Viaria e Parque Móbil; e de Medio Ambiente, Medio Rural e Protección Civil.

–          Silvia Agrafojo Filgueira, concelleira de Servizos Sociais, Igualdade, Xuventude e Educación, á que suma as competencias en materia de Cultura.

–          José Antonio Ces Barreiro, concelleira de Parques e Xardíns, Turismo e Relacións veciñais.

Pola súa banda, Ramón Figueroa Pérez será concelleiro de Medio Rural, Yésica Fernández Míguez será concelleira de Sanidade e Protección Civil, e Jesús Martínez Castro será concelleiro de Deportes, dependente da Concellería que dirixe Silvia Agrafojo.

Share.

Comments are closed.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies